Obchod bude v prevádzke čoskoro.

Sklo, okná a hladké plochy